พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ

 สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียและเขตอาณาของสนง.ได้แก่ประเทศคูเวต บาห์เรน เยเมน จอร์แดน เลบานอน ซีเรียและอิรัก รวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ