สนร.ริยาดออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่เมืองจูเบลและเมืองซากาก้า

 ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาสนร.ริยาดได้ออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในเมืองจูเบลทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดหนักของซาอุดีอาระเบีย และเมืองซากาก้าทางภาคเหนือของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งได้รับการต้อนรับจากแรงงานไทยเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้สนร.ริยาดและสอท.ริยาดได้นำโครงการกงสุลสัญจรไปให้บริการทำหนังสือเดินทางที่เมืองซากาก้าด้วย โดยได้ให้คำแนะนำแก่แรงงานทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของซาอุดีอาระเบียอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ การรักษาสุขภาพเนื่องจากส่วนใหญ่อายุมากแล้ว รวมถึงการดำเนินการตามโครงการแรงงานศีล 5 ซึ่งแรงงานที่ไปเยี่ยมเยียนมีขวัญและกำลังใจดีมากและดีใจที่เจ้าหน้าที่ออกมาเยี่ยมเยียนและให้บริการดังกล่าว

 แรงงานไทยที่จูเบล แรงงานไทยที่ซากาก้า รอทำหนังสือเดินทาง