สนร.ริยาด เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับ สอท.ณ กรุงมัสกัต พร้อมทั้งเข้าพบนายจ้าง และเยี่ยมเยียนคนงานไทยในประเทศโอมาน

 

 

                 เมื่อวันที่  17 – 19  มกราคม 2554  สนร.ริยาด โดยนายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)  และพันจ่าเอกบัญชา  ชื่นชม ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปราชการประเทศโอมาน เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับนายวรวีร์   วีระสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต พร้อมด้วยข้าราชการของ สอท.ณ กรุงมัสกัต  รับทราบสถานการณ์การจ้างแรงงานไทยในประเทศโอมาน ซึ่งมีแรงงานไทยประมาณ  800 คน  ส่วนใหญ่ทำงานในสายการบินโอมานแอร์ จำนวน 360  คน ที่เหลืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน  ภาคบริการในโรงแรม  ร้านเสริมสวย และสปา  พ่อครัวในร้านอาหาร และแรงงานฝีมือ/กึ่งฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  และเหมืองหิน  ปัญหาที่แรงงานไทยในกลุ่มฝีมือ/กึ่งฝีมือ ประสบ ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษกับนายจ้าง การขอกลับประเทศไทยก่อนครบสัญญาจ้าง  ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงิน  ค่าเงินบาทแข็ง  ทำให้ได้รับค่าจ้าง  และส่งเงินกลับประเทศไทยได้น้อย และได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในภาคก่อสร้าง 2 แห่ง คือ  บริษัท  United  Gulf Construction  Co., W.L.L  มีแรงงานไทย  จำนวน  18  คน และบริษัท Vadda 15 Micro tunneling  มีแรงงานไทย จำนวน 10 คน  นายจ้างทั้งสองรายรับเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงมัสกัต แจ้งว่า  นงานไทยขยันขันแข็งในการทำงาน  แต่ มีข้อด้อยในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษกับหัวหน้างานแรงงานไทยได้แจ้งปัญหา ที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ คือ ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัวได้น้อยลงถึงร้อยละยี่สิบ

 

 

ที่มา : สนร.ริยาด