สนร.ริยาด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต และเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

 

 

 

 

          เมื่อวันที่  28  กันยายน 2553  เวลา  11.30 – 13.00  น. นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  และพันจ่าเอกบัญชา ชื่นชม ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุวัฒน์  จิราพันธุ์  เอกอัครราชทูต    กรุงโดฮา  ประเทศกาตาร์  เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง  จากนั้นเวลา 15.00 –17.00 น. สนร.ริยาดและนายสมหวัง  เครือสุวรรณ์  อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เดินทางไปหารือกับผู้บริหารของบริษัทเพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  เกี่ยวกับข้อร้องทุกข์ของแรงงานไทย  เพื่อแก้ไขปัญหา รักษา และส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานไทย  ซึ่งมีแรงงานไทย ทำงานในบริษัท ประมาณ 1,300 คน ต่อมาวันที่ 29  กันยายน 2553  เวลา 09.00 – 13.00 น. สนร.ริยาด ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ สถานที่ทำงาน  แคมป์ที่พักของบริษัทเพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด (มหาชน)  และเวลา  15.00 16.30 น. ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย  ณ บริษัทบูม  คอนสตรัคชั่น  จำกัด   ซึ่งประกอบกิจการด้านการก่อสร้าง โครงการที่อยู่อาศัย และมีแรงงานไทย ประมาณ 30  คน และบริษัทได้ยื่นเรื่องนำเข้าแรงงานไทยใหม่อีก  โดยได้ร่วมกับสอท. ณ กรุงโดฮา ตรวจสอบสภาพการจ้าง