ปัญหาที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทย

        คนงานไทยเดินทางเข้าซาอุดีฯ โดยวีซ่าอุมเราะห์หรือเป็นผู้แสวงบุญและหลบหนีทำงาน (ผิดกฏหมาย)

 

        - คนไทยที่หลบหนีทำงาน หากถูกจับกุมจะถูกส่งกลับประเทศไทย       

        - กรณีคนไทยบางรายถูกนายหน้าชาวซาอุดีฯ หลอกลวงว่าสามารถทำใบถิ่นที่อยู่ (IQAMA)โดยเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการขอได้

        - กรณีหญิงไทยปลอมเป็นมุสลิมและเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าอุมเราะห์ และเข้ามาขายบริการทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงของประเทศนี้