สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

สกุลเงิน ริยาล (RIYAL)

 

อัตราแลกเปลี่ยน 

1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 3.75 ริยาล 

1 ริยาล เท่ากับ 10 บาท