ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สนร.ริยาดเดินทางไปพบปะนายจ้างและเยี่ยมเยียนแรงงานไทยในเดือนพฤษภาคม 58
สนร.ริยาดเข้าพบผู้บริหาร LMRA ของบาห์เรน และเยี่ยมแรงงานไทย
สนร.ริยาดออกเยี่ยมแรงงานไทยในรอบเดือน มีนาคม 58
สนร.ริยาดออกเยี่ยมเยียนแรงงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
สนร.ริยาดออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่เมืองจูเบลและเมืองซากาก้า
สนร.ริยาดออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่เมืองจูเบลและเมืองซากาก้า
สนร.ริยาดเดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ประเทศคูเวต
สนร.ริยาด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต และเยี่ยมแรงงานไทยที่ประเทศคูเวต
สนร.ริยาด เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับ สอท.ณ กรุงมัสกัต พร้อมทั้งเข้าพบนายจ้าง และเยี่ยมเยียนคนงานไทยในประเทศโอมาน
สนร.ริยาด เข้าพบหารือเกี่ยวกับการประกาศนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายกับผู้อำนวยการกองเนรเทศ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย