ที่ตั้งปัจจุบัน

     

     Office of Labour affairs
     Royal Thai Embassy,
     P.O. box 94370 Riyadh 11693, Saudi Arabia

 

    Tel. : 966-11-4827977, 4881176, 4827689
     Fax. : 966-11- 4881176
     e-Mail : riyadh@mol.mail.go.th

 

หมายเหตุ : เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม. (ดูแล คูเวต บาห์เรน เยเมน จอร์แดน เลบานอน ซีเรีย และอิรัก )